congaidep
Cờ nhanh: 1454 W3195D64L3782
Cờ chậm: 1491 W2254D179L2517)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win liew97 (1450) congaidep (1476) 52S
2 lose congaidep (1490) phanthiet (1536) 39S
3 win Huyhoangq12 (1420) congaidep (1476) 37S
4 lose Moonriver99 (1481) congaidep (1492) 96S
5 win velokie (1451) congaidep (1477) 27S
6 lose congaidep (1493) Moivodich (1463) 71S
7 lose congaidep (1507) thach101 (1542) 1S
8 win anlam10 (1536) congaidep (1490) 34S
9 lose congaidep (1504) chedung68 (1542) 35S
10 win tangotx (1557) congaidep (1486) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by congaidep, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames