cuibapchoico
Cờ nhanh: 1520 W1D0L0
Cờ chậm: 2122 W1735D283L1305)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoangc14 (2233) cuibapchoico (2148) 44S
2 lose hoangc14 (2203) cuibapchoico (2178) 35S
3 win cuibapchoico (2140) hoangc14 (2241) 42S
4 lose GM_Duck (2067) cuibapchoico (2178) 32S
5 win cuibapchoico (2150) GM_Duck (2095) 36S
6 win lavies (1925) cuibapchoico (2131) 48S
7 win hoangc14 (2005) cuibapchoico (2106) 26S
8 win cuibapchoico (2077) hoangc14 (2034) 51S
9 win cuibapchoico (2046) vinhgialai (2033) 21S
10 lose Ketdang29 (2005) cuibapchoico (2082) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cuibapchoico, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames