cungque
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1792 W2250D123L2131)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thydq (1615) cungque (1781) 64S
2 win luagia (1805) cungque (1764) 102S
3 lose cungque (1779) luagia (1790) 20S
4 win lion1 (1736) cungque (1764) 28S
5 win Poem (1756) cungque (1748) 33S
6 win cungque (1731) Poem (1773) 43S
7 win seekitha2017 (1719) cungque (1715) 29S
8 lose cungque (1731) huubangdt (1711) 45S
9 win xhome (1620) cungque (1719) 32S
10 win cungque (1706) thanhdb (1640) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cungque, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames