dam2009
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1785 W6022D646L5397)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win truc_hl (1742) dam2009 (1770) 44S
2 lose Hoavantranmy (1692) dam2009 (1788) 37S
3 lose dam2009 (1807) ben09 (1684) 33S
4 win dam2009 (1795) ANHTIEN (1662) 31S
5 win nhatrang_01 (1548) dam2009 (1786) 22S
6 lose dam2009 (1802) Vit_con (1790) 57S
7 lose cotuongA (1909) dam2009 (1815) 22S
8 lose dam2009 (1831) coboho (1815) 34S
9 lose xatrung (1711) dam2009 (1851) 20S
10 lose chutuoc (1853) dam2009 (1867) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dam2009, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames