dangdinhhieu
Cờ nhanh: 1517 W20750D915L22904
Cờ chậm: 1757 W208D22L194)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thaists (1584) dangdinhhieu (1499) 91F
2 win dangdinhhieu (1480) thaists (1603) 26F
3 win dangdinhhieu (1468) Son2006 (1340) 43F
4 lose Son2006 (1320) dangdinhhieu (1488) 10F
5 win dangdinhhieu (1473) Thuyduong123 (1459) 35F
6 win Baokhang (1450) dangdinhhieu (1458) 41F
7 lose dangdinhhieu (1475) Baokhang (1433) 22F
8 win thientano (1487) dangdinhhieu (1459) 36F
9 lose dangdinhhieu (1475) thientano (1471) 11F
10 win banco (1396) dangdinhhieu (1461) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dangdinhhieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames