dragon_tan
Cờ nhanh: 1497 W3D0L3
Cờ chậm: 1739 W7686D605L7151)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dragon_tan (1756) richardcc (1694) 21S
2 lose dragon_tan (1772) Em_Van_Ga (1762) 17S
3 win Caothu2 (1642) dragon_tan (1760) 26S
4 win dragon_tan (1748) Memory123125 (1633) 30S
5 win dian123a (1733) dragon_tan (1715) 23S
6 win OMai (1712) dragon_tan (1699) 101S
7 win LinhD3203 (1715) dragon_tan (1683) 40S
8 win Tomtom (1547) dragon_tan (1671) 13S
9 lose congu (1674) dragon_tan (1687) 53S
10 win WilliamTrinh (1666) dragon_tan (1672) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dragon_tan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames