ducans
Cờ nhanh: 2024 W23648D3418L21809
Cờ chậm: 1531 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thaicho (1922) ducans (2011) 42F
2 win ducans (1997) thaicho (1936) 20F
3 win ducans (1979) sauruou71 (2075) 12F
4 win sauruou71 (2095) ducans (1959) 39F
5 lose xuxu_08 (2103) ducans (1971) 34F
6 lose ducans (1983) xuxu_08 (2091) 31F
7 lose ducans (2001) meieu (1905) 31F
8 draw ducans (2004) gdeng (1875) 53F
9 win gdeng (1887) ducans (1992) 50F
10 win ducans (1977) Ukung (1959) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducans, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames