eggking
Cờ nhanh: 2216 W15667D1573L11797
Cờ chậm: 2211 W1250D187L835)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win eggking (2177) teoty01 (2298) 26F
2 win AndyLam (2020) eggking (2154) 32F
3 lose eggking (2171) CaFeCoDon (2114) 1F
4 lose CaFeCoDon (2096) eggking (2189) 12F
5 lose eggking (2205) paul73 (2175) 29F
6 lose paul73 (2158) eggking (2222) 31F
7 lose eggking (2241) Jasonlinkl (2125) 56F
8 lose Jasonlinkl (2105) eggking (2261) 35F
9 win Lucky7 (2269) eggking (2245) 13F
10 lose anhchiuchoi5 (2253) eggking (2278) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by eggking, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames