gary1145
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1854 W8932D1046L8544)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gary1145 (1866) zionleung (1973) 28S
2 lose zionleung (1960) gary1145 (1879) 28S
3 win gary1145 (1865) Q_tran (1827) 39S
4 win Q_tran (1842) gary1145 (1850) 60S
5 lose chanhha (1740) gary1145 (1869) 24S
6 lose yank (1855) gary1145 (1885) 9S
7 win gary1145 (1869) yank (1871) 23S
8 win vantrang1234 (1800) gary1145 (1855) 37S
9 lose nguyenky (1862) gary1145 (1871) 98S
10 lose hung1952 (1818) gary1145 (1889) 98S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gary1145, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames