gdeng
Cờ nhanh: 1950 W14574D2937L15108
Cờ chậm: 1919 W5552D2304L5480)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gdeng (1883) krasi1 (1949) 24S
2 win gdeng (1847) thangchu (1922) 35S
3 win Eagle3 (1838) gdeng (1814) 73S
4 win ChoiVuiVe (1819) gdeng (1780) 47S
5 draw gdeng (1780) victortong (1787) 70S
6 draw Dunghaole123 (1845) gdeng (1778) 88S
7 win gdeng (1759) Dunghaole123 (1864) 38S
8 lose gdeng (1787) kuteo (1850) 66S
9 draw gdeng (1783) kuteo (1854) 29S
10 draw hoangnhan (1903) gdeng (1776) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gdeng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames