hail36
Cờ nhanh: 2014 W3420D542L3065
Cờ chậm: 2030 W588D118L448)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hestia (2158) hail36 (2026) 20F
2 draw hail36 (2022) hestia (2162) 54F
3 draw jet_kun_doo (2145) hail36 (2019) 126F
4 win hail36 (2006) chuhanh (1911) 50F
5 win chuhanh (1924) hail36 (1993) 42F
6 lose Doflamingo (1802) hail36 (2015) 1F
7 lose Robo (2328) hail36 (2030) 1F
8 win James998 (1981) hail36 (2016) 28F
9 win hail36 (2001) James998 (1996) 92F
10 win hail36 (1986) Pong_Pong (1962) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hail36, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames