hienlylich
Cờ nhanh: 1503 W749D36L766
Cờ chậm: 1850 W3454D495L3621)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hienlylich (1859) xishen (2071) 98S
2 lose nam2020 (1773) hienlylich (1878) 67S
3 win hienlylich (1865) tripleJ (1791) 20S
4 lose hienlylich (1879) ngamto37 (1933) 49S
5 win quihong (1830) hienlylich (1865) 39S
6 win hienlylich (1852) DQL2022 (1767) 33S
7 win hienlylich (1838) DQL2022 (1781) 23S
8 draw hunghoi58 (1780) hienlylich (1839) 113S
9 win hienlylich (1824) hunghoi58 (1795) 57S
10 win hienlylich (1805) buidoi (1910) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hienlylich, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames