highway09
Cờ nhanh: 1404 W5D0L14
Cờ chậm: 1382 W23282D523L27305)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose manhgiac (1565) highway09 (1360) 35S
2 lose highway09 (1374) Lipo (1423) 18S
3 lose Lipo (1408) highway09 (1389) 30S
4 lose highway09 (1403) rancon39 (1457) 7S
5 lose kiet74 (1490) highway09 (1416) 1S
6 lose PoLao (1623) highway09 (1426) 14S
7 win vanyeuem (1441) highway09 (1410) 26S
8 win highway09 (1392) vanyeuem (1459) 41S
9 lose highway09 (1407) dedit (1433) 25S
10 lose dedit (1417) highway09 (1423) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by highway09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames