hongki
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2169 W12588D2740L9793)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phima09 (2020) hongki (2190) 54S
2 win outtrinh123 (1955) hongki (2181) 46S
3 win hongki (2172) outtrinh123 (1964) 25S
4 win Nhincaichi (2044) hongki (2160) 48S
5 win hongki (2147) Nhincaichi (2057) 30S
6 win hongki (2130) sangbd (2180) 25S
7 lose sangbd (2165) hongki (2145) 90S
8 lose solla (2042) hongki (2164) 35S
9 lose hongki (2184) solla (2022) 25S
10 lose hongki (2202) mrnvcuong (2132) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hongki, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames