hongvu78
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1613 W1089D151L989)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hongvu78 (1597) Apple1108 (1619) 23S
2 lose peter (1492) hongvu78 (1616) 38S
3 win peter (1504) hongvu78 (1604) 36S
4 lose hongvu78 (1618) OMai (1682) 47S
5 lose hongvu78 (1632) OMai (1668) 51S
6 lose bomcoi (1671) hongvu78 (1647) 41S
7 lose convitnho (1663) hongvu78 (1663) 38S
8 lose hongvu78 (1680) convitnho (1646) 59S
9 win yfang (1668) hongvu78 (1664) 93S
10 lose hongvu78 (1680) yfang (1652) 78S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hongvu78, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames