hung_banme
Cờ nhanh: 1908 W563D58L517
Cờ chậm: 1714 W42D9L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tranduymicha (1877) hung_banme (1876) 48F
2 lose hung_banme (1892) xinthua89 (1878) 24F
3 win xinthua89 (1894) hung_banme (1876) 60F
4 lose hung_banme (1892) tommytruong7 (1879) 25F
5 win hung_banme (1878) BlackApril75 (1834) 36F
6 win victoryxema (1740) hung_banme (1866) 24F
7 lose hung_banme (1872) THALOI (2423) 48F
8 lose ku_ti (1990) hung_banme (1898) 34F
9 lose VuToan6 (1909) hung_banme (1914) 21F
10 win tanorth (2005) hung_banme (1895) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hung_banme, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames