huynhtanthin
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1821 W13239D1026L13722)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Anbinh120136 (1693) huynhtanthin (1829) 66S
2 draw Ytiger (1828) huynhtanthin (1829) 53S
3 win langgialai (1857) huynhtanthin (1812) 31S
4 lose huynhtanthin (1827) langgialai (1842) 26S
5 win huynhtanthin (1810) thongcons (1846) 60S
6 win nganam (1619) huynhtanthin (1800) 27S
7 win huynhtanthin (1789) nganam (1630) 23S
8 win huynhtanthin (1770) ktl (1874) 22S
9 win ktl (1894) huynhtanthin (1750) 21S
10 lose huynhtanthin (1771) chanson_123 (1583) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by huynhtanthin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames