insomniac
Cờ nhanh: 1504 W11825D55L17069
Cờ chậm: 1646 W4070D379L3604)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose easy1 (1520) insomniac (1520) 1F
2 win insomniac (1505) Leeds17 (1484) 30F
3 lose insomniac (1522) Leeds17 (1482) 42F
4 win insomniac (1507) simitran41 (1505) 42F
5 lose masteryoungs (1626) insomniac (1519) 1F
6 lose aladanhh (1507) insomniac (1535) 1F
7 win gagoo (1622) insomniac (1516) 34F
8 win nguyenhong (1494) insomniac (1501) 31F
9 win Alibaba (1467) insomniac (1486) 21F
10 win insomniac (1470) Alibaba (1483) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by insomniac, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames