ityse32
Cờ nhanh: 1473 W3818D12L3999
Cờ chậm: 1449 W376D3L432)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ityse32 (1488) peterlehua (1493) 13F
2 win ityse32 (1473) RyanHuynh (1461) 37F
3 win ityse32 (1452) etgling (1641) 1F
4 win ityse32 (1443) lngo510 (1203) 34F
5 win ityse32 (1434) lngo510 (1212) 34F
6 lose ityse32 (1448) player0x2 (1482) 22F
7 win ityse32 (1432) quanvodoi123 (1458) 21F
8 lose ityse32 (1448) quanvodoi123 (1442) 13F
9 win ityse32 (1434) bigman333 (1398) 59F
10 lose ityse32 (1446) thaists (1578) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ityse32, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames