jackyvnn1981
Cờ nhanh: 1487 W1D0L2
Cờ chậm: 2027 W17275D3453L15395)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jackyvnn1981 (2010) GreenField (2046) 26S
2 win jackyvnn1981 (1995) soo (1983) 43S
3 win jackyvnn1981 (1981) honestluu (1918) 46S
4 lose hasinh (2080) jackyvnn1981 (1994) 16S
5 win hasinh (2099) jackyvnn1981 (1975) 57S
6 win jackyvnn1981 (1961) vittroi37 (1921) 36S
7 lose myhanoi (1939) jackyvnn1981 (1978) 98S
8 lose manhphung95 (2189) jackyvnn1981 (1988) 112S
9 lose jackyvnn1981 (1998) nambg1102 (2167) 28S
10 lose jackyvnn1981 (2015) takwah (1955) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jackyvnn1981, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames