jake00
Cờ nhanh: 1936 W13196D895L12472
Cờ chậm: 2070 W668D85L495)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win daisutu (1994) jake00 (1918) 35F
2 draw jake00 (1916) daisutu (1996) 38F
3 win jake00 (1901) phoenix207 (1878) 22F
4 draw phoenix207 (1878) jake00 (1901) 41F
5 lose KyCuCwa (1888) jake00 (1917) 29F
6 lose jake00 (1937) chienthang10 (1797) 32F
7 win chienthang10 (1809) jake00 (1925) 35F
8 win thinh61 (1829) jake00 (1912) 38F
9 win jake00 (1898) thinh61 (1843) 29F
10 win purewater (1852) jake00 (1883) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jake00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames