james321
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2155 W3630D940L3261)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win james321 (2142) ynhien (2074) 39S
2 lose james321 (2156) Bengseng (2213) 35S
3 lose james321 (2175) dcba4321 (2074) 19S
4 win james321 (2154) tukhuc (2332) 49S
5 lose james321 (2173) timvuivoiban (2056) 28S
6 lose james321 (2189) hn500 (2164) 30S
7 lose james321 (2202) HaiLuaTN (2277) 17S
8 win james321 (2192) Quan_vu (2008) 93S
9 draw james321 (2193) ynhien (2148) 40S
10 draw james321 (2199) dcba4321 (1990) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by james321, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames