jolly_jumper
Cờ nhanh: 2222 W601D67L586
Cờ chậm: 2445 W132D29L82)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jolly_jumper (2260) anhtuankts (2146) 42F
2 win PHONG___TRAN (2243) jolly_jumper (2228) 30F
3 lose DauL (2333) jolly_jumper (2283) 27F
4 lose jolly_jumper (2310) ME_CUNG (2390) 14F
5 win laanhkhoa (2158) jolly_jumper (2286) 37F
6 lose jolly_jumper (2306) ThanhThanh97 (2496) 14F
7 lose jolly_jumper (2344) CotaiTai (2243) 34F
8 win anhGMdayEm (2125) jolly_jumper (2324) 30F
9 win longdoo (2272) jolly_jumper (2294) 50F
10 win Phonghaiduon (2090) jolly_jumper (2273) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jolly_jumper, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames