kesongsot
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2139 W4807D273L4336)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kesongsot (2096) cttruong (2297) 38S
2 lose cttruong (2275) kesongsot (2118) 50S
3 lose kesongsot (2143) cttruong (2250) 51S
4 lose cttruong (2222) kesongsot (2171) 44S
5 lose kesongsot (2203) cttruong (2190) 47S
6 lose cttruong (2153) kesongsot (2240) 36S
7 win kesongsot (2210) cttruong (2183) 33S
8 lose cttruong (2145) kesongsot (2248) 19S
9 win kesongsot (2219) cttruong (2174) 19S
10 win kesongsot (2205) a13 (2153) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kesongsot, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames