khanhlinhnc
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 1898 W11108D2266L11233)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chewon (1852) khanhlinhnc (1915) 60S
2 win khanhlinhnc (1901) chewon (1866) 41S
3 win langcoc2021 (1969) khanhlinhnc (1883) 34S
4 lose khanhlinhnc (1897) langcoc2021 (1955) 42S
5 win Hoang_Cuong1 (1909) khanhlinhnc (1881) 22S
6 win minhieu (1834) khanhlinhnc (1866) 11S
7 win khanhlinhnc (1847) vuongnguyen1 (1978) 37S
8 lose khanhlinhnc (1859) vuongnguyen1 (1966) 53S
9 win hothu (1753) khanhlinhnc (1846) 21S
10 win khanhlinhnc (1832) hothu (1767) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khanhlinhnc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames