kimxa_2020
Cờ nhanh: 2234 W766D133L639
Cờ chậm: 2346 W266D57L200)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Caphe_amazon (2394) kimxa_2020 (2376) 36S
2 lose hanlap11 (2475) kimxa_2020 (2403) 33S
3 lose kimxa_2020 (2249) tocchien1994 (2280) 41F
4 win tocchien1994 (2298) kimxa_2020 (2231) 24F
5 win kimxa_2020 (2214) emtunghi (2266) 36F
6 lose emtunghi (2251) kimxa_2020 (2229) 42F
7 draw Vannguyenvan (2141) kimxa_2020 (2234) 49F
8 win metallica07 (2036) kimxa_2020 (2224) 32F
9 win metallica07 (2047) kimxa_2020 (2213) 32F
10 win weare1 (1963) kimxa_2020 (2204) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimxa_2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames