kimxa_2020
Cờ nhanh: 2368 W1067D177L867
Cờ chậm: 2284 W391D93L322)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tandung (2159) kimxa_2020 (2259) 31S
2 lose anhla2812 (2544) kimxa_2020 (2390) 31F
3 lose tuananh1974 (2114) kimxa_2020 (2302) 74S
4 win tuyenta (2333) kimxa_2020 (2360) 47F
5 win friday13 (2291) kimxa_2020 (2331) 31F
6 win ahtee (2099) kimxa_2020 (2281) 39S
7 win lamltruong (2322) kimxa_2020 (2245) 66S
8 lose hiensi (2346) kimxa_2020 (2364) 54F
9 win phuquyhn (2425) kimxa_2020 (2326) 36F
10 lose kimxa_2020 (2268) vubaonam (2410) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimxa_2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames