ktl
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1736 W2962D317L2693)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ktl (1752) tuan1737 (1752) 21S
2 lose tuan1737 (1735) ktl (1769) 31S
3 lose bijo269 (1721) ktl (1787) 39S
4 lose hothu (1877) ktl (1800) 41S
5 lose ktl (1820) kieuduy (1661) 19S
6 win ktl (1809) kieuduy (1672) 41S
7 win ktl (1796) csho2 (1716) 50S
8 win csho2 (1730) ktl (1782) 30S
9 lose bietkick2021 (1778) ktl (1798) 82S
10 win ktl (1782) bietkick2021 (1794) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ktl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames