kyquai_daisu
Cờ nhanh: 1601 W7774D219L8362
Cờ chậm: 1722 W2395D184L2473)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kyquai_daisu (1738) Jessica (1716) 46S
2 lose Jessica (1699) kyquai_daisu (1755) 34S
3 win kyquai_daisu (1742) nducson1954 (1669) 26S
4 lose nducson1954 (1650) kyquai_daisu (1761) 23S
5 lose kyquai_daisu (1776) antam (1803) 15S
6 lose antam (1787) kyquai_daisu (1792) 32S
7 lose saigonland2 (1840) kyquai_daisu (1806) 52S
8 win trungtu77 (1820) kyquai_daisu (1790) 7S
9 win Thuanphu1954 (1743) kyquai_daisu (1776) 36S
10 win kyquai_daisu (1759) R120289 (1809) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kyquai_daisu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames