luanda8888
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1728 W4881D597L4502)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw luanda8888 (1728) typhan2000 (1737) 53S
2 win typhan2000 (1754) luanda8888 (1711) 40S
3 lose luanda8888 (1727) kypvt (1707) 25S
4 win kypvt (1723) luanda8888 (1711) 30S
5 win raychoong_1 (1622) luanda8888 (1698) 18S
6 win luanda8888 (1684) nucaothuco (1645) 63S
7 win thuongcaoco (1763) luanda8888 (1666) 1S
8 draw luanda8888 (1665) co_ghien (1714) 91S
9 win co_ghien (1732) luanda8888 (1647) 59S
10 win luanda8888 (1627) pumba (1776) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by luanda8888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames