mikco
Cờ nhanh: 1540 W20178D1557L17995
Cờ chậm: 1679 W16D8L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mikco (1556) dinhpt (1531) 42F
2 win mikco (1544) horsess123 (1424) 36F
3 lose mikco (1558) keodoo (1593) 36F
4 win mikco (1540) GaiDamDang (1628) 16F
5 lose mikco (1557) mythoquetoi (1507) 22F
6 win mikco (1542) mythoquetoi (1522) 27F
7 win mikco (1533) ocbadau (1321) 12F
8 lose mikco (1547) Stanley_Lee (1597) 55F
9 lose mikco (1562) Stanley_Lee (1582) 44F
10 win mikco (1547) xyzz (1530) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mikco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames