mikeboy
Cờ nhanh: 1625 W3570D246L3954
Cờ chậm: 1618 W900D136L910)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mikeboy (1572) NguyenAnh (1422) 51F
2 win muatoisang (1819) mikeboy (1524) 43F
3 lose mikeboy (1541) muatoisang (1802) 25F
4 lose muatoisang (1783) mikeboy (1560) 31F
5 lose mikeboy (1581) muatoisang (1762) 40F
6 lose muatoisang (1739) mikeboy (1604) 17F
7 lose mikeboy (1630) muatoisang (1713) 39F
8 win gacubong2021 (1599) mikeboy (1598) 29F
9 lose mikeboy (1634) gacubong2021 (1563) 26F
10 lose Captsang (1797) mikeboy (1657) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mikeboy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames