mrtertuan
Cờ nhanh: 1731 W578D89L585
Cờ chậm: 1852 W822D208L758)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose FengLin (1800) mrtertuan (1745) 55F
2 win FengLin (1807) mrtertuan (1727) 38F
3 lose mrtertuan (1741) FengLin (1802) 47F
4 win Vitquacquac (1789) mrtertuan (1723) 28F
5 win mrtertuan (1710) So_a (1634) 29F
6 lose mincon (1684) mrtertuan (1727) 35F
7 win mincon (1699) mrtertuan (1712) 39F
8 lose trinh96 (1891) mrtertuan (1723) 23F
9 lose mrtertuan (1734) trinh96 (1869) 1F
10 draw trinh96 (1921) mrtertuan (1729) 83F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mrtertuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames