naizan
Cờ nhanh: 1579 W128D2L116
Cờ chậm: 1885 W4459D347L3968)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose naizan (1901) HungN62 (1870) 46S
2 lose naizan (1920) Haitrannbi01 (1793) 42S
3 lose Haitrannbi01 (1772) naizan (1941) 38S
4 win naizan (1931) saokemthe (1514) 22S
5 win saokemthe (1525) naizan (1920) 34S
6 win naizan (1908) saokemthe (1537) 30S
7 win saokemthe (1550) naizan (1895) 18S
8 win saokemthe (1564) naizan (1881) 35S
9 win saokemthe (1579) naizan (1866) 28S
10 win naizan (1857) Phillip20 (1645) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by naizan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames