noelani
Cờ nhanh: 1490 W1D0L2
Cờ chậm: 1718 W6900D747L7222)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win noelani (1702) brandon2009 (1710) 21S
2 lose kythucauhoa (1710) noelani (1718) 30S
3 lose cafelacson (1757) noelani (1733) 29S
4 win noelani (1718) aitu02 (1686) 22S
5 win aitu02 (1702) noelani (1702) 40S
6 win noelani (1687) CD39 (1681) 60S
7 win noelani (1671) iou0202 (1689) 32S
8 win iou0202 (1706) noelani (1654) 46S
9 lose noelani (1665) Hoc_choigame (1813) 28S
10 lose namnguyenhuu (1624) noelani (1682) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by noelani, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames