npt20052000
Cờ nhanh: 1468 W0D0L2
Cờ chậm: 1838 W975D87L995)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose npt20052000 (1853) tetuu (1762) 26S
2 win CanNguyenKG (1900) npt20052000 (1839) 6S
3 lose Giaitri789 (1920) npt20052000 (1852) 26S
4 win hoangbt1962 (1893) npt20052000 (1835) 32S
5 draw NguyenMai (1810) npt20052000 (1835) 69S
6 lose npt20052000 (1852) NguyenMai (1793) 23S
7 win AnhKG123456 (1900) npt20052000 (1835) 16S
8 lose VR46 (1976) npt20052000 (1847) 28S
9 lose npt20052000 (1862) fantasyvn (1886) 61S
10 lose thohuynh59 (1825) npt20052000 (1879) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by npt20052000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames