nuinhan
Cờ nhanh: 1806 W13326D1520L16238
Cờ chậm: 1902 W147D22L94)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose diehard1 (1907) nuinhan (1819) 32F
2 win Canleyvale (1912) nuinhan (1800) 29F
3 lose nuinhan (1814) arrowshot7 (1866) 47F
4 win nuinhan (1801) nguoixala (1727) 40F
5 win nuinhan (1785) ShenlLong (1789) 90F
6 win Binhdung2 (1878) nuinhan (1766) 42F
7 win nuinhan (1725) ngonhon (1884) 67F
8 lose ngonhon (1859) nuinhan (1750) 22F
9 win choi_co_tang (1718) nuinhan (1719) 28F
10 lose nuinhan (1755) choi_co_tang (1682) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by nuinhan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames