otnguyen3324
Cờ nhanh: 1442 W2168D77L2194
Cờ chậm: 1568 W537D48L498)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Robo (2252) otnguyen3324 (1444) 26F
2 lose choico26 (1521) otnguyen3324 (1458) 38F
3 lose Sitinh197734 (1495) otnguyen3324 (1473) 14F
4 lose Setorich (1490) otnguyen3324 (1488) 26F
5 lose tuaneuro (1526) otnguyen3324 (1503) 28F
6 lose otnguyen3324 (1519) tuaneuro (1510) 26F
7 lose otnguyen3324 (1535) lambieng (1506) 36F
8 lose otnguyen3324 (1545) testit (1742) 37F
9 win King001 (1484) otnguyen3324 (1531) 44F
10 win otnguyen3324 (1516) King001 (1499) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by otnguyen3324, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames