pdc5452
Cờ nhanh: 1911 W63D9L52
Cờ chậm: 1727 W6240D1713L5540)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose arie (1853) pdc5452 (1739) 31S
2 lose MoiTapChoi19 (1776) pdc5452 (1754) 28S
3 lose pdc5452 (1796) Crystal_Ball (1618) 41S
4 lose thienha2022 (1755) pdc5452 (1832) 20S
5 lose pdc5452 (1873) thienha2022 (1714) 4S
6 draw FunPlay123 (1853) pdc5452 (1874) 59S
7 win pdc5452 (1844) kowlooncity (1814) 64S
8 win leechang (1961) pdc5452 (1803) 38S
9 win pdc5452 (1786) thichlangdu (1826) 21S
10 win tthanhkhuong (1707) pdc5452 (1772) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by pdc5452, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames