phan_hao
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1411 W2375D348L2668)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thangbenhi (1415) phan_hao (1369) 23S
2 lose phan_hao (1379) Lychay (1576) 68S
3 lose hailua01 (1410) phan_hao (1394) 55S
4 lose phan_hao (1408) K302708610 (1464) 56S
5 lose K302708610 (1449) phan_hao (1423) 46S
6 lose phan_hao (1440) chimgia (1398) 30S
7 lose chimgia (1380) phan_hao (1458) 35S
8 lose danviet (1504) phan_hao (1473) 44S
9 draw xemxem (1496) phan_hao (1473) 71S
10 lose Ha (1481) phan_hao (1489) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phan_hao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames