phuchu
Cờ nhanh: 1745 W144D9L119
Cờ chậm: 1999 W13687D2270L12126)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dth1 (1808) phuchu (2021) 29S
2 win phuchu (2011) dth1 (1818) 18S
3 lose phamlinhcat (1787) phuchu (2034) 30S
4 win phuchu (2025) phamlinhcat (1796) 29S
5 lose ConChotTan (2016) phuchu (2041) 33S
6 lose phuchu (2058) ConChotTan (1999) 52S
7 lose phuchu (2075) Segar456 (2016) 19S
8 lose Kiem_Vo_Anh (2227) phuchu (2086) 65S
9 lose phuchu (2098) Kiem_Vo_Anh (2215) 33S
10 win phuchu (2087) dchan (1923) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phuchu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames