phuchu
Cờ nhanh: 1745 W144D9L119
Cờ chậm: 2002 W11593D1889L10286)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win phuchu (1992) hongquanqtp (1798) 72S
2 win phuchu (1979) manhhiep (1896) 106S
3 lose GuruWiki (1960) phuchu (1996) 26S
4 lose phuchu (2014) GuruWiki (1942) 35S
5 win phuchu (1999) Lenh_Xe_Xac (1991) 38S
6 win phuchu (1985) ky_phuong (1948) 29S
7 lose phuchu (1998) achee (2089) 66S
8 lose lam2001 (2012) phuchu (2014) 52S
9 draw phuchu (2014) lam2001 (2012) 101S
10 lose lieudv (1950) phuchu (2032) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phuchu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames