powermaster9
Cờ nhanh: 1402 W5308D62L6816
Cờ chậm: 1407 W38D3L53)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LiShan (1445) powermaster9 (1417) 39F
2 lose powermaster9 (1434) Samle (1393) 26F
3 win Samle (1408) powermaster9 (1419) 45F
4 win gia_hamvui (1417) powermaster9 (1403) 22F
5 lose powermaster9 (1419) gia_hamvui (1401) 31F
6 lose thitran91746 (1459) powermaster9 (1434) 24F
7 lose Samchau (1540) powermaster9 (1447) 29F
8 win powermaster9 (1434) khongthua123 (1367) 27F
9 win khongthua123 (1381) powermaster9 (1420) 20F
10 win traon (1416) powermaster9 (1404) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by powermaster9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames