rongchoi_01
Cờ nhanh: 1509 W1420D44L1700
Cờ chậm: 1626 W493D77L496)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win rongchoi_01 (1494) DuongChiT (1463) 31F
2 win DuongChiT (1479) rongchoi_01 (1478) 31F
3 lose caothudanhco (1635) rongchoi_01 (1489) 55F
4 win chng (1454) rongchoi_01 (1474) 56F
5 win rongchoi_01 (1458) chng (1470) 25F
6 lose rongchoi_01 (1473) tuaneuro (1481) 32F
7 win tuaneuro (1498) rongchoi_01 (1456) 16F
8 win hn01 (1451) rongchoi_01 (1440) 25F
9 win rongchoi_01 (1423) hn01 (1468) 29F
10 draw rongchoi_01 (1421) rexita (1506) 70F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rongchoi_01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames