sanfrancisco
Cờ nhanh: 2143 W7682D996L10860
Cờ chậm: 1884 W3473D894L4430)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sanfrancisco (2177) cophonui (2144) 100F
2 lose peterlin (2286) sanfrancisco (2204) 38F
3 win chaungo2 (2391) sanfrancisco (2182) 40F
4 draw Benji (2244) sanfrancisco (2178) 81F
5 lose tuan1955 (2440) sanfrancisco (2196) 55F
6 lose sanfrancisco (2205) SamKong (2429) 34F
7 lose SamKong (2419) sanfrancisco (2215) 35F
8 draw sanfrancisco (2209) SamKong (2425) 61F
9 lose SamKong (2415) sanfrancisco (2219) 20F
10 win Qvloan (2303) sanfrancisco (2200) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sanfrancisco, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames