saobien555
Cờ nhanh: 1401 W3821D47L4756
Cờ chậm: 1449 W2968D185L3886)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win saobien555 (1435) Caleb (1386) 48S
2 lose saobien555 (1444) votong1962 (1651) 42S
3 lose meina (1576) saobien555 (1456) 11S
4 lose saobien555 (1469) meina (1563) 26S
5 lose saobien555 (1483) yangren (1525) 11S
6 lose saobien555 (1498) meina (1507) 37S
7 lose meina (1491) saobien555 (1514) 12S
8 lose saobien555 (1528) nducson1954 (1589) 18S
9 lose saobien555 (1546) tamvando (1476) 34S
10 lose nducson1954 (1555) saobien555 (1562) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by saobien555, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames