study829
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1756 W2653D125L2586)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lavies (1861) study829 (1716) 20S
2 win Thienhd2010 (1768) study829 (1698) 25S
3 win KipchogeN (1711) study829 (1682) 16S
4 lose tonymontana (1612) study829 (1700) 30S
5 lose study829 (1716) honselakau (1697) 1S
6 lose honselakau (1680) study829 (1733) 28S
7 win study829 (1717) HungN14 (1730) 35S
8 win study829 (1700) HungN14 (1747) 39S
9 lose Mon2017 (1643) study829 (1718) 59S
10 win bacanh27337 (1681) study829 (1703) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by study829, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames