sugar
Cờ nhanh: 1556 W2535D96L6180
Cờ chậm: 1612 W354D44L905)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose namcam666 (1462) sugar (1519) 66F
2 win sugar (1487) namcam666 (1494) 44F
3 lose kchu (1661) sugar (1509) 47F
4 lose sugar (1534) kchu (1636) 33F
5 lose sugar (1578) matanbmt0000 (1760) 21S
6 lose matanbmt0000 (1749) sugar (1589) 75S
7 lose sugar (1600) matanbmt0000 (1738) 24S
8 win matanbmt0000 (1759) sugar (1579) 68S
9 lose sugar (1619) dfgh (1484) 22S
10 lose sugar (1566) Nguyenhanh (1560) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by sugar, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames