tandat_3112
Cờ nhanh: 1726 W2105D133L2352
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vinh1956 (1899) tandat_3112 (1737) 34F
2 lose clickme (1876) tandat_3112 (1749) 35F
3 lose AndyLam1 (1845) tandat_3112 (1762) 49F
4 lose tandat_3112 (1775) VX001 (1869) 56F
5 lose VX001 (1838) tandat_3112 (1789) 43F
6 win tandat_3112 (1773) nguoixala (1785) 22F
7 lose dancongso (1903) tandat_3112 (1785) 52F
8 win tandat_3112 (1770) Doflamingo (1750) 34F
9 win tandat_3112 (1751) backinh2020 (1854) 29F
10 win tieuhoamai83 (1759) tandat_3112 (1735) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tandat_3112, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames