tc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2068 W369D99L339)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThangTran4 (2064) tc (2035) 27S
2 win chancop (1962) tc (2021) 5S
3 lose namteo (2215) tc (2042) 66S
4 win VinhQ123 (1982) tc (2028) 34S
5 win tc (2011) Chiutuong53 (2044) 12S
6 draw Chiutuong53 (2045) tc (2010) 65S
7 lose phamanh59 (1982) tc (2027) 34S
8 win bienxanh (1972) tc (2013) 52S
9 win jtam19 (1964) tc (1983) 39S
10 win ANG88 (1872) tc (1970) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames