tetli
Cờ nhanh: 1443 W1D0L5
Cờ chậm: 1501 W17148D541L19175)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tetli (1488) lethanhdung (1401) 14S
2 win lethanhdung (1415) tetli (1474) 32S
3 win chuty (1567) tetli (1431) 35S
4 win tetli (1413) binhan1 (1491) 40S
5 lose tetli (1427) binhan1 (1477) 53S
6 win tetli (1412) vpl (1408) 33S
7 win vpl (1424) tetli (1396) 80S
8 lose tetli (1406) saty (1601) 92S
9 lose oscarkte (1433) tetli (1421) 57S
10 win tetli (1404) oscarkte (1450) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tetli, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames