thanphudu
Cờ nhanh: 1499 W2D0L2
Cờ chậm: 1857 W2075D261L1833)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thanphudu (1876) elizabeth (1743) 43S
2 win vantutu (1597) thanphudu (1868) 40S
3 win blackeagle (1753) thanphudu (1856) 72S
4 lose thanphudu (1869) huyqmai (1938) 22S
5 lose odbc (1745) thanphudu (1889) 36S
6 lose OC714 (1629) thanphudu (1938) 8S
7 lose thanphudu (1951) trinhquang (2024) 31S
8 win wuyb64 (1791) thanphudu (1940) 28S
9 lose thanphudu (1956) Khactt (1936) 22S
10 win Khactt (1952) thanphudu (1940) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanphudu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames